L’ajuntament ha creat una Comissió de seguiment de la residència Can Jorba, en compliment d’una de les clàusules de l’adjudicació de la gestió de la residència a l’empresa Onada. Així es va aprovar per unanimitat en el darrer ple ordinari de l’ajuntament. Aquesta comissió haurà de vetllar pel correcte desenvolupament del servei públic de la residència. Formaran part de la comissió regidors i regidores de cada grup municipal, en la mateixa proporció prevista per a les comissions informatives; un representant dels serveis territorials de Benestar Social i Família; dos representants de l’ONADA; dos dels treballadors i dos més dels usuaris. Serà presidida per l’alcalde o alcaldessa o un regidor o delegat.

El nou òrgan, que farà la reunió constituent durant el mes de maig, tindrà un caràcter consultiu, no vinculant i farà seguiment dels indicadors de funcionament de diferents aspectes del servei, com ara la memòria anual amb els estudis de costos per a l’exercici següent; els resultats de les enquestes de clima laboral i de satisfacció dels usuaris i familiars; el pla anual de conservació i manteniment i l’aprovació de serveis complementaris, entre altres. Els membres de la comissió es reuniran un mínim d’un cop l’any.