Navàs vol millorar la carretera de Berga amb més espais per als vianants

137

L’Ajuntament de Navàs estudia reordenar l’espai públic i l’arbrat del tram de la carretera de Berga, la via principal que travessa el poble. Un treball de la Diputació de Barcelona planteja tres propostes amb l’objectiu comú de substituir l’arbrat actual i crear un espai més sostenible per la ciutadania. Ho explica l’alcalde del poble, Genís Rovira.

Les tres opcions inclouen canviar l’arbrat i la més transformadora, i la que menys veu l’Ajuntament, proposa convertir la carretera en una via de sentit únic.

Aquest espai va ser dissenyat per a la mobilitat amb vehicle privat i presenta mancances quant a accessibilitat i seguretat, sobretot, amb problemes per l’arbrat que provoca conflictes amb façanes i voreres estretes.

L’estudi, encarregat a la Diputació, ha identificat totes aquestes mancances i també les potencialitats de l’espai. El cost total de les actuacions previstes en aquest treball oscil·la, segons les opcions, entre 2,1 i 3,6 milions d’euros.

La primera opció contempla reduir les unitats d’aparcament de la banda oest, s’incorporen més trams de vorera, més escocells i espais per les terrasses. La segona proposta és redissenyar les voreres, reduir unitats d’aparcament i incorporar una franja verda de vegetació. I la tercera proposta, la més transformadora, seria plantejar la circulació a la via en sentit únic.