A partir del curs 2022-2023 l’Escola Diocesana de Navàs, que inclou el Col·legi Sant Josep (d’Infantil i Primària) i la Diocesana (d’ESO i post obligatòria), passaran a la xarxa pública d’educació. Així ho ha anunciat aquest dimecres el conseller d’Educació, Josep Bargalló, durant una visita al municipi del Bages. D’aquesta manera, Navàs passarà a tenir exclusivament una oferta d’educació pública. Bargalló ha destacat que el departament treballarà conjuntament amb l’Ajuntament per concretar com serà la propera oferta educativa del municipi que, tot i ser només pública, “pot estructurar-se de maneres molt diferents”. El col·legi Sant Josep té actualment 216 alumnes d’Infantil i Primària, i l’Escola Diocesana 327 alumnes d’ESO i Batxillerat.

Bargalló ha explicat que encara caldrà concretar detalls al voltant del nou centre que esdevindrà de la fusió de l’escola de primària i de secundària, però ha avançat que “els projectes educatius tindran aquesta reformulació en tots els casos. És feina d’aquest grup de treball aconseguir que hi hagi una cohesió de projectes educatius en el municipi. Cohesió. No una unificació, que això és negatiu sempre, però sí una cohesió”.

El conseller també ha visitat l’Institut escola Sant Jordi de Navàs i ha mantingut una reunió amb l’equip directiu del centre. L’institut escola té una matrícula de 529 alumnes entre P3 i 4t d’ESO.

Decret d’integració de centres a la xarxa pública

Segons informa Educació, el canvi de titularitat d’escoles municipals o concertades a la xarxa pública és possible amb l’aprovació del Decret Llei 10/2019, de 28 de maig, del procediment d’integració de centres educatius a la xarxa de titularitat de la Generalitat. A través de la nova norma, “es vol enfortir el sistema educatiu activant els processos d’integració a la xarxa pública de centres que són de titularitat d’ens locals i privats”. Al mateix temps, es vol establir un procediment per canviar titularitats dels centres per tal de millorar les condicions en què es resolen les necessitats d’escolarització.

Per tal de dur a terme la integració d’un centre cal que es donin abans un seguit de requisits: que hi hagi necessitats d’escolarització, és a dir, que l’oferta actual de places públiques no sigui suficient; i que es faci de comú acord entre el centre educatiu i el Departament d’Educació. Per tant, cal analitzar a fons prèviament la realitat del centre i valorar la viabilitat de la conversió a escola pública, tenint en compte aspectes com l’equipament (metres quadrats de l’edifici i la superfície de pati), la situació econòmica i els recursos humans de què disposen.