L’Ajuntament de Navàs bonificarà el 25% de la despesa de la taxa de residus als establiments dedicats al comerç al detall i serveis de proximitat afectats per la crisi. La convocatòria per demanar la subvenció s’ha obert per aquells negocis que s’han vist obligats a tancar o bé han patit una davallada dels seus ingressos per vendes d’un 50%. Per optar a l’ajuda, el beneficiari ha d’estar donat d’alta a l’Ajuntament de Navàs com a persona física o jurídica que desenvolupi una activitat comercial al poble.

Per a sol·licitar l’ajuda, també s’ha de presentar el document sol·licitud ajudes comerç 2020, que trobareu al web de l’Ajuntament. Aquest ha d’anar acompanyat de la següent documentació: el DNI; la identificació de l’establiment físic que ha cessat l’activitat a causa de la crisi de la Covid-19 o bé ha vist reduït el 50% dels seus ingressos; Una declaració responsable segons la qual s’ha suspès l’activitat econòmica; un justificant de despesa rebut pagat de la taxa de residus; una declaració responsable segons la qual no ha rebut cap altra subvenció per la despesa que justifica i l’acreditació de la caiguda d’ingressos superior al 50% de la facturació mensual.

El pressupost de la subvenció és de 10.000 euros i es pot sol·licitar fins el dia 2 de desembre.