Navarcles arreglarà el mur del carrer de la Sort

173

El projecte té un cost aproximat de 200.000 euros, finançat en un 80% per la Diputació de Barcelona

El mur de contenció que hi ha entre el carrer de la Sort i la carretera de Talamanca (BV-1221), al llarg dels anys, s’ha anat desprenent. A banda, les abundants pluges també han estat un problema. De moment no hi ha cap perill però des de l’Ajuntament de Navarcles han volgut arreglar-ho abans que sigui tard. Així, el consistori va demanar a la Diputació de Barcelona que fes un projecte de millora a la zona, ja que la carretera de Talamanca és propietat de la institució.

El projecte consisteix en treure la barana actual de doble ona i posar-ne una més consistent i homologada que suporti el pes dels vehicles de pas i que es reforçarà foradant el mur. A banda, per evitar més despreniments de pedres es farà un mur de formigó des del carrer de la Sort. I finalment, per evitar que les grans quantitats d’aigua de la pluja erosionin la zona, es farà una recollida d’aigües fluvials en un nou embornal pròxim a la rotonda i que connectarà amb un pou de clavegueram. Amb tot, es suprimirà el pas de vianants que hi ha a l’altura del Centre d’Atenció Primària del municipi i s’eliminaran els forats a la calçada que serveixen per drenar l’aigua de la pluja.

L’execució d’aquest projecte tindrà una durada aproximada de dos mesos i mig. El cost aproximat de l’obra és de 202.000 euros, el 78% del qual el paga la Diputació de Barcelona. La part de l’Ajuntament es podria veure reduïda segons les baixes que hi hagin en la contractació de l’obra.

La situació actual de la zona

La carretera BV-1221 al seu pas per Navarcles inclou un tram de 130m que és paral·lel al carrer de la Sort a diferent nivell. Actualment hi ha un mur de pedra que, com a màxim mesura 1’5m d’altura, que separa el carrer de la carretera.

La calçada, en una de les dues bandes, compta amb una barrera de seguretat metàl·lica en la coronació del mur. Aquest sistema de contenció no compleix amb les actuals recomanacions sobre el sistema de contenció de vehicles.

L’informe de la Diputació, a més, determina que el mur es troba en bon estat però presenta abundants taques d’humitat i plantes que creixen entre les pedres. Així, el projecte defineix i valora les obres necessàries per tal de substituir l’actual sistema de contenció per un altre adaptat a la normativa vigent.