L’Ajuntament de Moià fa públic un estudi d’eficiència energètica de l’enllumenat públic del poble. L’informe té la voluntat d’impulsar les mesures enfocades a promoure la sostenibilitat energètica local i recomana una inversió d’un milió d’euros per actualitzar la xarxa.

Aquest serà la base per a prendre les decisions a l’hora de prioritzar les millora en l’enllumenat del municipi, i així poder adaptar-se a les normatives actuals d’eficiència energètica i de protecció al medi nocturn. El document ha estat redactat amb el suport de l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona i les conclusions que s’extreuen es divideixen en dos tipus d’actuacions. 

Per una banda, hi ha les urgents i prioritàries, algunes de les actuacions detallades a l’estudi són la substitució de les llums amb alta contaminació lumínica per llums LED i el sanejament de la instal·lació elèctrica dels quadres d’enllumenat per adequar-los a la normativa i garantir-ne la seguretat.

Per altra banda, trobem actuacions no prioritàries, que es plantegen són la incorporació de quadres d’enllumenat amb telegestió o de punts de llum en els passos de vianants concrets per dotar de més seguretat la via pública.

Aquest estudi, també ha permès a l’ajuntament optar al “Programa sectorial Renovables 2030” de la Diputació de Barcelona. El programa subvenciona les actuacions per executar obres d’alt impacte en la lluita dels municipis contra el canvi climàtic. En aquest cas, l’estudi proposa unes millores en l’enllumenat públic del municipi amb una inversió total d’1.038.000 € que, a través d’aquest programa, es poden arribar a finançar fins al 70% del seu import.