Ràdio Oló Ràdio Oló Ràdio Sallent Ràdio Sant Fruitós Ràdio Santpedor Ràdio Avinyó Ràdio Súria

Moià aprova de forma definitiva el nou Pla de Prevenció d’Incendis

Un document que conté mesures per reduir les causes i efectes d’incendis forestals i que serà vigent fins l’any 2026. 

El passat 17 de març, el Ple de l’Ajuntament de Moià, en sessió ordinària, va aprovar inicialment el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals pels propers 5 anys. Un document que ha sigut redactat per l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

El nou Pla és un instrument de planificació i gestió previst a la Llei forestal de Catalunya de l’any 1988. La llei indica que les poblacions situades en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla de prevenció acord amb el seu àmbit territorial. El document conté tant mesures operatives i administratives com aquelles infraestructures o equipaments necessaris per defensar-se dels incendis forestals, així com també, disminuir el seu risc. També s’hi troba un conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes del foc, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l’extinció.

L’expedient ha estat exposat al públic durant trenta dies des de la seva publicació al Butlletí Oficial de Barcelona. Com que no s’ha presentat cap reclamació, passat el termini, el document ha quedat aprovat definitivament.