Manresa impulsa una campanya arqueològica als Plans de Santa Caterina

130
Un arqueòleg treballant a les restes descobertes als Plans de Santa Caterina. - Foto: ACN
Un arqueòleg treballant a les restes descobertes als Plans de Santa Caterina. - Foto: ACN

L’objectiu de la intervenció és identificar les restes d’una edificació per fer-ne un estudi cronològic. Els investigadors creuen que podrien ser d’una església i convent del segle XIII. També es documentaran i es preservaran les restes materials que puguin aparèixer en espais annexes a l’edifici i en estrats d’èpoques anteriors. 

La possible existència del jaciment es va detectar el 2013, quan es va localitzar material ceràmic en la superfície d’aquesta zona dels Plans de Santa Caterina.

La voluntat de l’Ajuntament de Manresa és protegir el jaciment per poder ampliar el coneixement de la història de la ciutat. Així, el jaciment s’integrarà al Pla Especial Urbanístic de Protecció del Patrimoni de Manresa com a element patrimonial protegit per la seva correcta preservació i gestió. La intervenció va a càrrec de l’empresa Catarqueòlegs SL.

La ubicació de l’edifici en aquest indret “no seria casual”, ja que segurament es tractava d’un encreuament de camins entre Montserrat, Manresa i Igualada de gran importància des del segle X. 

Actualment els arqueòlegs estan retirant totes les restes d’enderroc de l’últim edifici que hi hauria hagut en aquest indret, que correspondria al segle XIX, en l’última etapa activa d’aquest jaciment.

La campanya s’allargarà un mes més i compten amb l’autorització de les propietats dels terrenys i dels serveis territorials del Departament de Cultura de la Generalitat. Al final de la intervenció, caldrà deixar les restes protegides de manera que el jaciment no es degradi i es garanteixi l’estudi i posterior conservació. Per això es faran tasques de consolidació dels murs per tal de preservar les restes.

Quan els treballs hagin acabat, es donaran a conèixer els resultats i es valorarà la conveniència d’obrir-ho al públic en funció de l’estat de conservació. El cost total de la intervenció és d’uns 25.000 euros.