Els grups municipals d’ERC i CiU a Sant Fruitós de Bages es queixen de les presses per construir els serveis funeraris de tanatori-crematori des de l’inici de la proposta per part de l’equip de govern.

El grup municipal d’ERC va presentar unes al·legacions i propostes de millora al ple de la setmana passada, però no es van acceptar perquè, segons l’equip de govern de Sant Fruitós, es van presentar fora de termini. La portaveu del grup municipal d’Esquerra, Àdria Mazcuñán.

Per la seva banda, el grup municipal de CiU ha presentat un recurs de reposició que s’ha de basar en el marc legal. El recurs es fonamenta d’acord a uns errors, incorreccions i mancances del Plec de clàusules de l’expedient de contractació per a la licitació del crematori de Sant Fruitós de Bages. La portaveu del Grup Municipal de Convergència i Unió, Mercè Casals.

Els regidors de Convergència i els d’ERC consideren que és un tema de rellevància perquè la concessió dels serveis funeraris és de 45 anys i els agradaria aportar propostes de millora. L’alcalde de Sant Fruitós respon així a les seves queixes.

El crematori-tanatori està previst per a finals del 2018.