L’ocupació al sector de la gran distribució comercial ha crescut un 9,3% a la Catalunya Central

176

Aquesta és una de les principals conclusions de l’Anuari de la Distribució Comercial del sector quotidià en règim d’autoservei, que elabora biennalment la Direcció General de Comerç, del Departament d’Empresa i Treball.

En xifres absolutes, la comarca del Bages és la que acapara la major part dels establiments comercials a la demarcació (160) i la major quantitat de superfície de venda (65.085 m2). L’Anuari és una anàlisi de les cinquanta primeres empreses de gran distribució amb punts de venda a Catalunya, que estudia el comportament de l’oferta de productes alimentaris, drogueria i perfumeria. Ho fa en règim d’autoservei, en el període 2019-2020, a partir de la informació que donen els propis operadors.

L’estudi fa un seguiment dels principals indicadors del sector amb l’objectiu de mesurar la competitivitat i rendiment de les empreses. Mitjançant nous indicadors, s’avalua el posicionament de les empreses respecte les noves tecnologies i el comerç electrònic, i compara els diferents àmbits territorials catalans.

La gran distribució comercial a la Catalunya Central

Segons l’Anuari, el sector de la gran distribució a la Catalunya Central va créixer en el bienni 2019-2020 en ocupació, superfície comercial i nombre d’establiments, respecte el bienni 2017-2018. En l’àmbit laboral, l’ocupació al sector ha pujat un 9,3%.

La resta de magnituds analitzades han evolucionat amb signe positiu a la demarcació: la superfície de venda ha pujat un 1,79%, i el nombre d’establiments ha crescut 2,44%. La rendibilitat econòmica del sector gran distribució a les comarques centrals es va situar en els 5.551 euros/m2 de rendiment mitjà, per sota de la mitjana catalana (5.658 €/m).

Dades globals de Catalunya: el sector creix en establiments, facturació, superfície de venda i ocupació.

Les 50 primeres empreses de gran distribució tenen 5.198 establiments a Catalunya, una superfície de venda de 2,5 milions de metres quadrats i una facturació de 14.190 milions d’euros. Pel que fa a l’ocupació, donen feina a 72.841 persones, que representen el 50% de les persones ocupades en el sector quotidià.

L’anàlisi de les dades globals a nivell català de l’Anuari conclou que, entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2020, el sector ha experimentat un clar creixement. El nombre d’establiments comercials va augmentar un 4%, la superfície de venda un 3,9%, les vendes un 13,7% i el nombre de persones ocupades un 10,6%.