L’INS Llobregat de Sallent presenta tres cicles formatius en l’àmbit de les activitats comercials, l’electromecànica, i el transport i la logística

210
INS Llobregat de Sallent

COM AJ. SALLENT |L’INS Llobregat presenta dos cicles formatius de grau mitjà en l’àmbit de les activitats comercials i l’electromecànica i un tercer cicle de grau superior de transport i logística pel curs 2017-2018.

La formació d’aquests cicles és DUAL, una modalitat de formació professional, impulsada pel Departament d’Ensenyament, en la que l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva a l’empresa amb l’objectiu d’adequar la formació a les necessitats de les empreses, establir una major vinculació i millorar el procés d’aprenentatge.

Aquests cicles donaran resposta a la demanda de perfils professionals, especialitats en el sector, per part de les empreses de logística instal·lades als polígons de la comarca del Bages, com és el cas, per exemple, d’Iberpotash que està darrere de la formació DUAL. Una oportunitat, doncs, pels estudiants que es volen inserir al món laboral de proximitat.