600.000 joves se suïciden a l’any, segons l’Organització Mundial de la Salut, i gairebé la meitat ho fa per fugir del Bullying. De fet, segons el Departament d’Ensenyament, la incidència de l’assetjament és d’un 10’4% a Catalunya.

El bullying és un procés silenciós que va canviant al nen fins que arriba al punt de baixar el seu rendiment acadèmic, ja no surt amb els amics, no vol fer activitats extraescolars i no vol anar a l’escola.

Per conscienciar als pares, l’AMPA de l’Institut de Sallent ha fet una conferència a la Sala Vila i Valentí a càrrec del psicòleg infantojuvenil i forense Ignasi Caminals. L’objectiu de la xerrada era donar informació per poder evitar el bullying i tenir les eines per prevenir-ho.

Es poden reconèixer 3 tipus de perfils: la víctima, l’agressor i l’espectador. El primer és un perfil vulnerable, amb temperament dèbil i tímid. En el segons cas, l’actor no experimenta sentiments de culpa i té un caràcter impulsiu i agressiu. I en el tercer cas, tot i que no hi intervé directament però justifica l’agressió amb el seu silenci. Ignasi Caminals ho explica:

Els tipus d’assetjament són, majoritàriament, per racisme – és a dir per motiu de procedència –, per homofòbia – orientació sexual – o sexual.

Les xarxes socials, a més, juguen un punt en contra. Faciliten l’anonimat, es fa difusió immediata, té un gran impacte i fa més crònic el rol de la víctima. A la pàgina web de la ràdio, a partir de dilluns, podreu trobar més informació al respecte.

El paper que juga l’escola és fonamental per aturar a temps un cas d’assetjament escolar. Caminals ens explica perquè:

Però per saber, des de casa, si un nen o nena pateix bullying hi ha una sèrie d’indicadors visibles:

El paper dels pares, doncs, és fonamental tant per detectar que el seu fill pateix assejtament com per descobrir que n’és el causant. La prevenció, per tant, és la clau per evitar-ho.