Les actuacions previstes, que tindran una durada de dos mesos, serviran per millorar la imatge del teixit urbà d’una part del centre del municipi.

El projecte d’arranjament del carrer Verdaguer de l’Estany ja està a punt de començar, l’objectiu és facilitar la vida dels veïns i a la vegada incrementar el potencial turístic local. Les obres constaran, principalment, de la pavimentació i anivellament de les voreres i bordons del carrer Verdaguer, per poder ser recorregut de manera accessible. Salvador Tresserra és l’alcalde de l’Estany.

Actualment alguns dels serveis del Carrer Verdaguer, com a bona part del municipi no estan soterrats, les noves obres contemplaran un futur soterrament del cablejat elèctric i de fibra òptica.

Mentre durin els treballs, el trànsit de la zona del carrer Verdaguer es veurà alterat, de manera que, el tram corresponent entre el carrer Padró i el passatge del mossèn Aureli, només tindrà un únic sentit de circulació. A més, els veïns i veïnes d’aquesta part de la calçada veuran afectats els seus accessos, tant de vehicles com de vianants.