Aquest migdia Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC) ha reclamat per videoconferència que l’esport català necessita un ‘pla marshall’ si vol mitigar els efectes del coronavirus. Esteve avisa, d’altra banda, que el cinquanta per cent de les entitats esportives del país podrien abaixar la persiana si no s’actua.

Per aquest motiu, l’UFEC insisteix en un pla de xoc en el qual l’aspecte econòmic ha de ser la pota principal. En aquest sentit, Esteve proposa la creació d’un fons de contingència de 25 milions d’euros per a tots els clubs, federacions, consells esportius i altres entitats. D’aquests 25, la Generalitat de Catalunya n’aportaria uns 15, però resten 10 milions que haurien de venir, segons Esteve, de les administracions: estatals, autonòmiques, diputacions i ajuntaments.

Des del punt de vista fiscal, l’UFEC reclama que es redueixi l’IVA actual en el món de l’esport, del 21% al 4%. També planteja que hi hagi reduccions de l’IRPF pels usuaris de les instal·lcions i els clubs esportius.

Aquest fons de contingència, el necessitem el més aviat possible, ja que no recuperarem la normalitat esportiva fins al juliol o agost com a mínim. Estem parlant de sis mesos amb una situació de baixada d’ingressos espectacular. L’ajuda econòmica ha de ser immediata, és un dels precs que fem a les administracions”.