L’escola bressol de Santpedor guanya un aula de P0

185
Escola bressol Els Gallarets de Santpedor FOTO.ELS GALLARETS
Escola bressol Els Gallarets de Santpedor FOTO.ELS GALLARETS

Al ple també es va aprovar la pròrroga del contracte del porta a porta per un any i les quotes urbanístiques del Mirador de Montserrat i una declaració institucional antiracista

L’escola bressol Els Gallarets, de Santpedor, tindrà una aula més de P0 per aquest mateix curs 2018-2019. Així es va aprovar al ple municipal del mes de març amb l’abstenció de Junts x Santpedor

L’obertura d’aquesta nova aula s’emmarca dins el creixement d’infants nounats al poble segons va explicar el regidor de cultura Agustí Comas, que va remarcar que “en el moment que hi ha increment d’alumnat obrim noves aules”.

Val a dir que fa poques setmanes, a l’anterior ple, la CUP va protestar per la retirada d’uns cartells en què demanaven la municipalització del servei de guarderia al poble perquè les ratios d’alumne per professor són altes en comparació a d’altres països i pel tancament a principis de curs d’una aula de P0 i una de P2, i “l’acomiadament de dues treballadores”. Precisament en quan a ràtios, Comas va explicar ahir que a Santpedor tenen “una educadora de més per ràtio del que marca la llei”, i va destacar que les dues educadores no van ser acomiadades sinó que van marxar perquè “no van acceptar la reducció d’hores pactada”. Tot i que aquest argument no va acabar de convèncer a l’oposició.

Altres resolucions del ple: quotes urbanístques del Mirador de Montserrat, pròrroga d’un any pel porta a porta i declaració antifeixista

En el mateix ple es va aprovar definitivament la imposició de quotes urbanístiques corresponents a la fase I del projecte de reparcel·lació del Mirador de Montserrat, referent a la construcció del clavegueram, la corresponent direcció tècnica, les indemnitzacions de sòl per sistemes i les despeses d’inscripció registral de les finques resultants de la reparcel·lació per un import de més de 2,7 milions d’euros. Les quotes es faran efectives mitjançant sis fraccions, cinc de les quals seran d’igual import i amb una freqüència trimestral i la sisena correspondrà a la liquidació definitiva. L’Ajuntament ha delegat la gestió de les quotes a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i va mantenir reunions informatives a l’auditori del Convent fa prop d’un mes per resoldre dubtes dels veïns del Mirador. El dictamen es va aprovar amb els vots d’ERC i les abstencions de PM i CiU.

També es va aprovar amb l’abstenció de les dues formacions de l’oposició els dictàmens per prorrogar el contracte de gestió del servei públic de recollida porta a porta dels residus de Santpedor, la modificació de l’ordenança fiscal reguladora dels preus públics per prestació de serveis i el pla pressupostari per al període comprès entre 2020-2022.

El ple va aprovar per unanimitat una declaració institucional contra el racisme, la xenofòbia i a favor de la convivència en la diversitat.