Les rates han estat la plaga més nombrosa d’aquest estiu a Catalunya, segons dades de l’Associació Catalana d’Empreses de Salut Ambiental (ADEPAP). En un comunicat ha explicat que els efectes de la pandèmia i les últimes restriccions a l’ús de raticides han fet que aquests rosegadors hagin fet seus els carrers de les grans ciutats. Segons l’ADEPAP, la falta de persones al carrer durant el confinament ha fet que les rates s’hagin acostumat a campar al seu aire.

L’associació adverteix que el descontrol d’aquesta plaga és un perill per la possible transmissió de malalties de les rates als humans. En els darrers anys, a Catalunya ja s’havia detectat un increment sostingut d’incidències amb la rata grisa i la rata negra  als entorns urbans, on habitualment no se’n veien. Segons l’associació, el problema s’ha vist agreujat per les restriccions d’ús d’alguns productes biocides.

Els experts alerten les plagues de rates són “molt nocives” per la salut ambiental perquè poden transmetre malalties d’animal a persona i viceversa. El problema rau en què qualsevol particular pot comprar un raticida en un supermercat i fer-ne un mal ús, ja que pot afectar altres espècies i això ha fet que la normativa europea sigui cada cop més restrictiva.