Les places concertades a la residència d’avis El lledoner estan cobertes

98

Des del passat mes de desembre, la residència d’avis El Lledoner de Sant Fruitós de Bages disposa de 7 places públiques en règim concertat que han cobert persones grans dependents. Les va atorgat la Generalitat i, fent els estudis pertinents,  l’Ajuntament les ha atorgat tenint en compte, sobretot, el grau de dependència dels demandants i la data d’ingrés al centre residencial.

I és que el centre residencial santfruitosenc no disposava de cap plaça pública. Així, aquesta ha estat una petició que ha fet l’Ajuntament des del 2011 a la Generalitat. El govern municipal ha mantingut durant tot aquest període reunions amb els responsables del departament corresponent. Finalment, aquest 2017, després que el Govern de la Generalitat crees noves places passats 5 anys, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va atorgar aquestes 7 places al centre El Lledoner.