Les pintures que es van trobar a l’ermita de Sant Francesc al 2015 podrien ser de finals de segle XIV. Així ho apunten els informes que estan preparant tècnics especialistes i que en determinaran la importància. L’Ajuntament va fer divendres una visita a l’ermita com a pas previ abans de redactar un projecte que serveixi de base per accedir als ajuts necessaris per fer-ne la restauració. En aquesta nova inspecció, a més de constatar l’existència de restes pictòriques a la volta del presbiteri, es va trobar policromia als murs laterals.

Pau Arroyo, restaurador al capdavant d’aquest informe, va encapçalar la visita a l’ermita acompanyat de l’alcalde, Xavier Codina. Una visita que ha permès fer una primera projecció visual de l’estat de conservació de les pintures murals de la volta del presbiteri. Les pintures són, amb tota probabilitat, del segle XIV, edat d’esplendor de Santpedor, un moment en què Santpedor era ‘vila reial’, igual que Manresa, i tenien concedit el títol de carrer de Barcelona. Es creu que les pintures formen part de la decoració de la volta de creuer fingint motius ornamentals decoratius d’època gòtica tardana, si bé actualment es troben parcialment emmascarats per una capa de pintura blanca que en distorsiona la lectura i en dificulta la valoració.

L’estudi de les pintura es fa un cop s’ha consolidat l’estructura de l’ermita

Les pintures es van trobar en el moment de fer els treballs de restauració de l’ermita el 2015. Es van aturar, es va fer una primera prospecció i es va decidir continuar la restauració, de manera que l’any passat es va poder enllestir el treball de consolidació de l’ermita. En concret es van invertir 75.000 per substituir la coberta i consolidar els murs de l’ermita. Ara, abans de poder fer una intervenció a fons en l’interior de l’ermita i recuperar aquest equipament per a l’ús públic, s’ha començat el treball del repertori pictòric i la seva posterior valoració de l’estat de conservació i restauració.

Una construcció del romànic tardà del segle XIII

Els orígens de l’ermita de Sant Francesc se situen al segle XIII, data en que es va aixecar l’edificació en l’indret on, suposadament, hi va predicar Sant Francesc d’Assís mentre feia el camí de Sant Jaume. L’ermita ha estat objecte de diverses modificacions i la darrera intervenció de restauració que s’hi va fer data de l’any 1983, a partir d’una iniciativa popular. Degut a les diferents modificacions que s’han fet al llarg de la seva història, l’estructura de l’antiga capella ha estat alterada i no conserva les formes romàniques característiques, tot i que si manté la part baixa dels murs que correspondrien a aquesta construcció inicial del romànic tardà.