L’avanç del Pla Director Urbanístic vol endreçar la mineria

165

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, ha donat a conèixer aquest dimecres les línies principals de l’avanç del Pla Director Urbanístic (PDU), que està previst que s’aprovi inicialment aquest mes de juny i definitivament el desembre. Eliminar l’activitat de la mina de Sallent, i per tant fer desaparèixer el runam del Cogulló, és un dels principals objectius que presenta. Però Serra ha apuntat que les mesures previstes van encaminades a assolir el residu zero en un màxim de vint anys i, per tant, no calgui fer més abocaments.

Arrel d’una sentència judicial, la cota màxima del Cogulló es va fixar en 538 metres d’alçada i un topall temporal que serà el 31 de juny de 2017. Per tant, una de les mesures que ha de contemplar aquest document és la transició de 2 anys i mig que hi haurà entre la prohibició d’abocament al runam i el seu trasllat a Súria, previst pel 2019, ja que durant aquest període, les noves instal·lacions encara no seran totalment operatives i la sal que es continuarà produint tampoc es podrà abocar al dipòsit sallentí. Aixi, el Pla Director Urbanístic ha fet arribar als ajuntaments afectats 11 possibilitats, totes elles amb els seus pros i contres, perquè les puguin sospesar. Entre aquestes, hi ha propostes com ara reduir l’extracció de mineral a Vilafruns per no produir runam salí; abocar els residus a la Botjosa; construir un nou dipòsit a Sallent per abocar els residus transitòriament; transportar el material fins al mar; o transportar-lo al dipòsit del Fusteret (Súria); dissoldre la sal mitjançant el col·lector de salmorres o reintroduir els materials a la mina.

El director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme ha deixat clar que el document que ara tot just es comença a tramitar vetllarà perquè l’activitat minera sigui sostenible des del punt de vista ambiental, social i econòmic i pugui resoldre els múltiples processos judicials que té en marxa. El Departament de Territori i Sostenibilitat ha avançat el Pla Director Urbanístic als ajuntament afectats de Sallent, Súria, Balsareny i Callús per tal que els consistoris puguin fer aportacions, si s’escau, abans que s’aprovi inicialment.

De moment, hi ha prevista la inauguració de la planta de sal vacuum a Súria aquesta primavera, i el pla preveu la construcció d’almenys una segona planta abans del 2020. Així, l’aportació actual als dipòsits salins es reduirà en dues terceres parts. El document també reserva sòl per a una tercera i una quarta planta de tractament al sector de la Pobla Sud de Súria o a Callús.