L’Associació Gest! es compromet a assessorar i ajudar els empresaris de Sant Fruitós

101

Gest! és una nova entitat formada per directius, professionals i empresaris que han desenvolupat la seva activitat dins i fora de la Catalunya Central. Junts han creat l’associació de Professionals Sèniors al Servei del Territori amb la voluntat d’aportar el seu bagatge professional per posar-ho al servei del territori, perquè aquest guanyi protagonisme en espais de decisions estratègiques.

Així, l’últim pas clau que ha donat Gest! ha estat amb Sant Fruitós de Bages. L’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés, i el president de Gest!, Josep Sinca, acompanyat del Secretari Sr. Carles Planes, han signat un conveni de col·laboració per establir eines i sistemes comuns de treball que, dins del servei de la comunitat, permetin ajudar a l’acompliment dels respectius objectius socials.

Segons aquest acord, Gest! es compromet a participar i col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en iniciatives encaminades a la projecció i enfortiment del territori en àmbits com:

  • aportar els coneixements i experiència dels seus membres per ajudar a persones, petites empreses i petits col·lectius amb iniciatives empresarials, recomanats per aquest Ajuntament.
  • col·laborar en actes organitzats per l’Ajuntament dirigits a empresaris o comerciants, cercant ponents destacats.
  • prestar assessorament especialitzat a emprenedors, proposats per l’Ajuntament, sempre en consens de les dues entitats.
  • altres iniciatives que ambdues parts considerin d´interès en el marc objecte d’aquest acord de col·laboració.

Alhora, l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages es compromet a participar i col·laborar en les diferents iniciatives que es vagin concretant en el marc d’aquest conveni com poden ser :

  • proposar derivacions de persones a les diferents iniciatives.
  • publicitar i difondre les accions que s’organitzin.
  • cercar, facilitar i gestionar espais quan sigui necessari per tal que es puguin portar a terme les diferents iniciatives.
  • facilitar contactes amb agents del territori.

Gest! és una associació que té com a finalitat utilitzar el valor de la xarxa relacional acumulada pels membres de l’entitat en la seva dilatada vida professional per a ajudar que la Catalunya Central guanyi protagonisme en espais de decisions estratègiques . Alhora, de forma voluntària i altruista, posar tot el coneixement professional, directiu, tècnic, econòmic i jurídic dels seus membres al servei d’aquelles iniciatives que necessitin assessorament als col·lectius que ho demanin i singularment als emprenedors, micro i petites empreses i col·lectius que no estan en disposició econòmica d’accedir a consultors/assessors professionals.