L’ascensor de Santa Llúcia de Manresa ja ha superat el milió d’usuaris des de la seva estrena el 20 d’abril de 2018

138

Amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i salvar el desnivell d’11 metres entre la plaça Major i el carrer de Santa Llúcia. Dos anys i gairebé deu mesos després de la seva posada en marxa aquest ascensor ha fet un total de 704.541 viatges. Tenint en compte que el valor que es fa servir per calcular el nombre d’usuaris per viatge és d’1,5 persones, aquest equipament ha donat servei fins ara a 1.056.812 usuaris.

El primer any de funcionament es van fer 242.921 viatges, amb un total de 364.382 usuaris, amb una mitjana de 998 viatgers diaris. El segon any el nombre de viatges es va incrementar fins a 275.451 viatges, que van donar servei a 413.177 usuaris, amb una mitjana de 1.132 viatges diaris.

L’ascensor funciona cada dia de la setmana, de les 6 del matí a les 12 de la nit, un horari que alguna ocasió s’amplia amb motiu d’activitats excepcionals.

Les obres d’aquest ascensor van tenir  un pressupost de 176.648 euros, dels quals 125.000 van ser aportats per la Criteria Caixa a través del conveni de la Fàbrica Nova i els més de 51.000 restants provenien del fons FEDER. Els treballs van consistir a instal·lar l’ascensor i condicionar l’espai exterior, ampliar l’accés des de la plaça Major, fer la marquesina i instal·lar senyalització informativa.

La construcció de l’ascensor ara fa dos anys i nou mesos s’inscriu en el conjunt  de projectes per dignificar aquest punt del Centre Històric i millorar la connectivitat entre els barris de les Escodines, Vic-Remei i Barri Antic, a banda i banda del torrent de Sant Ignasi.