L’arxiu municipal de Sallent té documentació des del segle XVII

207

Actes de plens, plànols agrícoles, llicències d’obres, fotografies de Sallent entre d’altres són alguns dels documents que es poden trobar a l’arxiu

Malgrat que molta no gent de Sallent no sap que hi ha aquest servei, la seva encarregada, Teresa Padullés, assegura que moltes persones acudeixen allà per cercar diferent documentació. En aquest arxiu s’hi pot trobar documentació del segle XVII, com per exemple les actes dels plens d’aquells anys.

Bàsicament el seu objectiu és organitzar, classificar, conservar i fer difusió del patrimoni documental local. Els documents estan guardats per tal que quedi constància de la història del poble. Padullés agraeix a tota la gent que ha donat i dóna documentació a l’arxiu, ja que moltes persones en l’àmbit personal donen aquesta documentació.Padullés deixa clar que molta gent accedeix a aquesta documentació per investigacions, treballs de recerca o per escriure llibres.

L’Arxiu Municipal forma part de la Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona des de l’any 2006.

Dada sobre Sallent

Dins d’aquesta documentació es pot trobar un plànol de l’any 1871 que ajuda a entendre com era sallent. De fet, es pot observar com el poble s’acabava al carrer Sant Víctor i no existia el poble nou perquè l’última casa estava a la plaça Catalunya. Pel que fa al cantor de la rampinya el barri s’acabava al carrer de la séquia.

Informació tècnica:

Es pot trobar al Torres Amat, 26. Horaris de consulta: de dilluns a divendres de 9 a 11.30 h. Consultes i informació 938 370 200 i e-mail: sallent@sallent.cat