Sant Fruitós de Bages registra, en només 3 mesos, més de 200 incidències a través d’una APP mòbil municipal

És un canal que està a disposició dels veïns amb la intenció que, si algú detecta algun problema que no sigui cap tipus d’emergència, pugui fer una entrada a través d’aquesta aplicació perquè posteriorment l’Ajuntament hi pugui trobar una solució. És una via de comunicació ràpida entre els veïns i el govern, sobretot pel que fa a qüestions de la via pública, com ara desperfectes en el mobiliari urbà, la neteja viària i gestió de residus. No és un canal per informar d’urgències o emergències, ja que en aquest cas cal avisar a la Policia Local. 

I com funciona el dispositiu? Doncs quan arriba una nova incidència, amb informació, fotografia i localització incloses, s’envia al cap de l’àrea que pertoqui. Per exemple, si és una qüestió urbanística, s’enviarà al cap d’aquesta matèria a l’Ajuntament.  Ara mateix a Sant Fruitós 2.500es persones disposen de l’aplicació.