L’Alcalde de Sant Fruitós de Bages aprova el nou cartipàs municipal pel mandat 2019-2023

165
Foto Equip de Govern legislatura 2019-2023

L’Alcalde de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el nou cartipàs municipal pel que fa a les delegacions d’atribucions de l’Alcalde on es distribueixen les regidories i conseqüentment les funcions que li corresponen desenvolupar a cada regidor/a que forma part de l’equip de govern pel mandat 2019-2023.

En aquest sentit les regidories s’han establert de la següent manera:

-Joan Carles Batanés Subirana (alcalde): Relacions Institucionals/ Planejament i Territori / Recursos Humans/ Seguretat Ciutadana i Protecció Civil.
-Xavier Racero Esquius: Serveis Econòmics/ Cultura i Patrimoni / Medi Ambient.
-Núria Clarella Amenedo: Ensenyament/ Sanitat/ Atenció a la Ciutadania/ Civisme/ Festes.
-Maria del Carme Cruz Sánchez: Promoció Econòmica/ Entitats.
-Cristian Marc Huerta Vergés: Espai Públic, Activitats i Obres/ Serveis Públics/ Esports/ Món Rural.
-Ingrid Bonells Casau: Comunicació/ Participació Ciutadana/ Acció Juvenil.

El nou cartipàs estableix que la Junta de Govern Local es reunirà el primer i tercer dilluns de cada mes a les 9:15 hores. Pel què fa als tinents d’alcalde es nomenen Xavier Racero com a primer tinent, Núria Clarella com a segona tinenta, Maria del Carme Cruz com a tercera tinenta i Cristian Marc Huerta com a quart tinent.