L’Ajuntament de Sallent ofereix cursos per accedir a estudis postobligatoris

160

L’ajuntament de Sallent ofereix un seguit de cursos per tal de preparar les proves d’accés a estudis postobligatoris.  Aquest cursos permetran preparar la part comuna i la part específica de les proves d’accés a cicles formatius de formació professional de grau mitjà i superior, així com també a les proves d’accés a la universitat per persones majors de 25 i  45 anys.

El mercat laboral cada dia requereix de professionals més qualificats, i estar ben formats és la millor garantia  per poder assumir nous reptes de futur tant des del punt de vista personal com professional. Per aquest motiu l’Ajuntament de Sallent ha prioritzat l’organització de cursos que permetin a aquelles persones que, per diferents motius van deixar els estudis en un moment determinat sense obtenir les titulacions necessaries per poder continuar estudiant, la possibilitat de preparar-se per poder realitzar una formació postobligatòria.

Les persones que estiguin interessades poden informar-se i matricular-se d’aquest cursos des de l’1 al 30 de setembre als Serveis Educatius de l’Ajuntament de Sallent.