El consistori ha iniciat la creació d’una bossa de voluntariat que col·laborarà, en cas que sigui necessari, amb tasques de suport a l’equip de Serveis Socials. els serveis extraordinaris iniciats, com el servei “T’ho portem a casa” per exemple, i aquelles tasques que puguin ser necessàries segons l’evolució de la situació.

Aquesta bossa de voluntariat s’anirà activant a mesura que la situació ho requereixi i totes les persones que hi formin part i hagin de realitzar alguna tasca rebran un dossier informatiu amb les directrius a seguir, sobretot en l’àmbit de la seguretat higienico-sanitària.

En aquest equip de voluntariat també podran formar part entitats, comerços i empreses. En aquests casos, també hauran d’omplir el mateix formulari però afegint les dades de l’entitat, comerç o empresa i les dades referents al tipus d’ajuda i/o el material disponible que ofereix.

Per poder formar part de l’equip de voluntariat caldrà tenir entre 16 i 60 anys, els menors hauran de disposar d’una autorització de la mare, pare o tutor legal.