L’Ajuntament del Pont de Vilomara posa en marxa el projecte «Voluntariat al Pont»

166

El consistori ha iniciat la creació d’una bossa de voluntariat que col·laborarà, en cas que sigui necessari, amb tasques de suport a l’equip de Serveis Socials. els serveis extraordinaris iniciats, com el servei “T’ho portem a casa” per exemple, i aquelles tasques que puguin ser necessàries segons l’evolució de la situació.

Aquesta bossa de voluntariat s’anirà activant a mesura que la situació ho requereixi i totes les persones que hi formin part i hagin de realitzar alguna tasca rebran un dossier informatiu amb les directrius a seguir, sobretot en l’àmbit de la seguretat higienico-sanitària.

En aquest equip de voluntariat també podran formar part entitats, comerços i empreses. En aquests casos, també hauran d’omplir el mateix formulari però afegint les dades de l’entitat, comerç o empresa i les dades referents al tipus d’ajuda i/o el material disponible que ofereix.

Per poder formar part de l’equip de voluntariat caldrà tenir entre 16 i 60 anys, els menors hauran de disposar d’una autorització de la mare, pare o tutor legal.