El Ple ordinari de març de l’Ajuntament de Santpedor, reunit ahir a la Capella de Sant Andreu, ha aprovat el Pla pressupostari a mig termini, corresponent al període 2024-2026, que l’Ajuntament ha de remetre al Ministeri d’Hisenda i Administracions públiques. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i Junts per Santpedor (JxS), l’abstenció de Progrés Municipal (PM) i Santpedor En Comú Podem (SECP) i els vots en contra de la CUP.

El Pla pressupostari és una declaració d’intencions del Consistori per complir amb l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera a futur. Tot i que és una estimació i entremig hi ha eleccions, el govern preveu un augment de les despeses de personal i de manteniment d’equipaments, incrementar ajuts de caire social, seguir amb baix endeutament, un augment dels ingressos directes i posar fre a les inversions fins que no finalitzin les iniciades.

Altres temes del Ple de març

El Ple ordinari de març ha aprovat una modificació no prevista del contracte d’obres d’ampliació i reforma del Pavelló Esportiu Municipal Rafa Martínez per un import de 9.307,22€, per a l’execució de treballs a l’entorn que no estaven inclosos al projecte inicial. El dictamen, que és la ratificació d’un Decret d’Alcaldia, ha comptat amb els vots a favor d’ERC, JxS i PM i l’abstenció de la CUP i SECP.

El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat ratificar el Decret d’Alcaldia que esmena els errors materials del Pla de Joventut 2023-2026, que es va aprovar en el Ple ordinari de febrer. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.

En matèria de contractació, el Ple ordinari de març ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits corresponents a dues empreses per dos contractes de serveis que es troben en ordre de continuïtat i que a través d’aquest mecanisme s’aprova la facturació fins a la licitació del nou contracte. Es tracta de la gestió de recollida porta a porta i de la gestió de les instal·lacions esportives municipals i consergeria. El Ple ho ha aprovat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP. També en matèria de contractació, el Consistori ha aprovat el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’empresa concessionària de les obres de Cal Clarassó, per a la certificació d’obres executades. El dictamen ha comptat amb els vots a favor d’ERC i JxS, l’abstenció de PM i els vots en contra de la CUP i SECP.

Per últim, el Ple de l’Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat inadmetre la reclamació de responsabilitat patrimonial a l’empresa Residència de Tercera Edat L’Onada SL, concessionària de la residència municipal Can Jorba. Es tracta de les tarifes dels usuaris de l’antiga residència municipal que van passar a la nova residència i que l’empresa reclama des de fa anys a l’Ajuntament el pagament de les diferències tarifàries. El Consistori, que ja va incoar un procediment administratiu sobre el qual la Comissió Jurídica Assessora va resoldre a favor de l’Ajuntament, considera que la reclamació s’ha formulat fora de termini i sobre una qüestió que ha tingut una resolució ferma.