L’Ajuntament de Santpedor aprova la licitació per subhasta successiva de la propietat municipal “Can Banús”, situada al carrer Dr. Antoni Vila

60

L’Ajuntament de Santpedor ha aprovat la licitació per subhasta successiva de la finca de propietat municipal situada al carrer Reverend Dr. Antoni Vila 42. Al perfil del contractant hi ha exposada tota la informació relativa a la subhasta. Per a qualsevol dubte, es pot contactar amb l’Ajuntament al 93 827 28 28. Els interessats poden visitar la finca el 26 d’abril amb prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. El termini màxim de presentació d’ofertes és el 28 d’abril a les 14h.