Els administratius de l’Ajuntament de Sant Fruitós cobraran el mateix. Aquesta ha sigut una de les decisions que ha pres el consistori al ple ordinari de febrer. A més, també ha tractat temes com l’elecció d’un candidat per a Jutge de Pau suplent i la modificació de l’ordenança municipal sobre manteniment de parcel·les per a la prevenció d’incendis.

Igualtat salarial entre els administratius

El ple, que s’ha allargat fins a poc més de les dues hores, ha acordat que tots els administratius de l’Ajuntament cobrin el mateix perquè fins ara, tot i fer les mateixes hores, rebien retribucions diferents depenent de la procedència d’ocupació. Ho ha explicat l’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés.

L’alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés

La resta de grups han aplaudit la decisió, però tant Cristina Múrcia, del PSC, com Àdria Mazcuñan, d’Esquerra Republicana han aprofitat l’ocasió per demanar millores i igualtats salarials en altres àmbits.

Cristina Múrcia, del PSC, i Àdria Mazcuñan, d’Esquerra Republicana

Pel seu costat, Vicenç Llorens, de Junts per Sant Fruitós, també s’ha mostrat d’acord amb el canvi de la retribució dels administratius per igualar-la.

Vicenç Llorens, de Junts per Sant Fruitós

La modificació s’ha aprovat per unanimitat.

Modificació a l’ordenança de prevenció d’incendis

No ha tingut el mateix consens, però, el següent punt de l’ordre del dia: la modificació de l’ordenança municipal sobre manteniment de parcel·les per a la prevenció d’incendis. El canvi, que aprovat amb els vots de Gent Fent Poble i Junts per Sant Fruitós i les abstencions d’Esquerra Republicana i el Partit Socialista, acredita als tècnics de l’Ajuntament per decidir si un grup d’arbres dins d’una parcel·la no edificada s’han de talar o no. Fins ara, si les soques estaven a menys de 6 metres s’havien de tallar. Ho ha explicat el regidor Cristian Marc Huerta.

El regidor d’espai públic, Cristian Marc Huerta

Aquesta modificació ha rebut el vist i plau de Junts per Sant Fruitós. Vicenç Llorens ha dit que després de dos anys de funcionament, l’ordenança s’havia d’anar adequant.

Vicenç Llorens, de Junts per Sant Fruitós

Qui no ho va veure tan clar va ser el PSC. David Ruiz ha explicat que no podien subscriure l’ordenança perquè no tenen la informació necessària.

El portaveu del PSC, David Ruiz

Joan Carles Batanés va explicar que el dia de la comissió informativa, Cristian Marc Huerta va anar a una xerrada del delegat de Mobilitat, Espais Naturals i Prevenció d’Incendis Forestals i per això no va poder anar. D’altra banda, també va retreure a Ruiz que digués que la comissió no havia sigut informativa.

Pel seu costat, David Uró, d’Esquerra Republicana, va explicar que el seu grup tampoc votaria a favor de la modificació perquè en el seu cas, havien demanat informació sobre el seguiment de l’ordenança i encara no l’havien rebut.

El portaveu d’ERC, David Uró

En aquest cas, Batanés ha respost que des que s’havia implementat l’ordenança no s’havia declarat cap incendi a Sant Fruitós causat dins d’una parcel·la.

Altres punts de l’ordre del dia

El ple municipal també ha servit per liquidar definitivament les contribucions especials de l’Avinguda Sant Joan, acceptar una delegació de les atribucions de la Junta General del Consorci Urbanístic de l’Agulla per contractació pública i crear una comissió per redactar el reglament del servei residencial d’urgències.