Sant Fruitós acabarà aquest 2016 la reforma de la Màquina de Batre

144
Ajuntament de Sant fruitós de Bages. Foto: Bernat Bernabeu

L’ajuntament haurà destinat 400.000 € aquest any  a acabar les obres del cobert, que van començar entre els anys 2004 i 2005.  Les obres es troben actualment en la segona fase del projecte, a les quals caldria sumar uns 190.000 € pressupostats per a la urbanització de la plaça 11 de setembre.

És una de les inversions prevista en els pressupostos de l’any que va aprovar el ple dijous passat amb els vots a favor de GfP i PSC, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de CiU.

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages té previstos uns 50 projectes en els quals s’invertiran 1.763.596,31 €. A banda de la finalització de l’obra del Cobert de la Màquina de Batre i la millora de la plaça, també hi ha pressupostats uns 530.000 euros per a la urbanització del primer tram del carrer Padró, vinculats a l’obtenció d’una subvenció de la Diputació.

Els pressupostos també engloben partides per elaborar projectes de futur com l’antic ajuntament en Casal d’entitats i Jutjat de Pau, reconvertir també l’antic edifici de la biblioteca en CAP i construir el casal d’avis en el descampat de la Fàbrica Bertrand i Serra. El pressupost per cada un d’aquests projectes és de 22.000 €.

A més, l’ajuntament rebrà una subvenció d’1,7 milions d’euros que se sumaran als gairebé 1,8 milions ja pressupostats, per canviar tot l’enllumenat públic i perquè s’utilitzin amb tecnologia led. Una subvenció de l’Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE), que s’hauria de tornar a l’estat sense interessos i que, ha llarg termini, ha de beneficiar econòmicament el poble gràcies a l’estalvi energètic.

El pressupost total d’enguany és de 10.069.964,97 euros, xifra que representa un 0,40% més que l’any 2015. Si la previsió d’ingressos fos més baixa del previst i l’ajuntament decidís mantenir totes les inversions, l’endeutament podria ser de fins el 75% en l’exercici del 2016. És per això que ERC i CiU es van mostrar reticents a aprovar els pressupostos.

GfP va recordar que es tracta d’una previsió i que aquest endeutament quedarà senat quan es descongeli el romanent de l’any passat el mes de maig. PSC va mostrar total confiança en el sanejament del deute i per això va decidir votar a favor.

ERC advertia que “amb els pressupostos aprovats l’endeutament de Sant Fruitós de Bages passa del 26% al 75%” i creu que “la forta inversió fa que el pressupost d’enguany incompleixi l’objectiu d’estabilitat pressupostària”. Afegien que “si representa un incompliment de la llei de sostenibilitat financera, entenem que afectarà la capacitat per finançar els compromisos de despesa presents i futurs dins del límit de dèficit i deute públic.”

El partit republicà també argumentava que havia faltat “debat pel que fa als projectes i la seva prioritat, com per exemple pel que fa a les obres del Cobert de la Màquina de Batre, on es preveu una inversió de més de mig milió d’euros pel 2016, el que converteix la despesa final del cobert en més del milió d’euros”.

Convergència i Unió, per la seva banda, creu que “s’estira més el braç que la màniga” i que “aquest increment de l’endeutament no és solament degut a les inversions sinó que creiem que també hi ha una mala gestió dels recursos propis, ja que l’equip de govern, tot i que incrementa de forma contínua la plantilla de personal propi i la despesa d’aquest capítol, també pretén gastar 135.000 € en estudis encarregats a persones externes de l’ajuntament.” També adverteixen que “el fort endeutament, si no es pot compensar amb el romanent de caixa un cop es tanqui l’exercici 2015, deixarà l’economia de l’ajuntament en una situació molt delicada pels propers exercicis”.

L’Ajuntament té prevista una reunió informativa a la ciutadania sobre pressupostos el dijous 25 de febrer a dos-quarts de nou del vespre al Nexe.