El consistori ja va anunciar el mes de juliol que volien amortitzar els préstecs que ascendien a un milió d’euros.

Finalment s’ha completat aquesta amortització dels préstecs amb entitats privades per un valor total de 1.016.795,67€.

L’amortització d’aquest préstecs comporta que el percentatge d’endeutament baixi del 25% al 11%. Aquest 11% correspon als deutes que es tenen amb entitats públiques i que no estan subjectes a interessos.

En segon lloc, això comportarà que per al pressupost municipal de l’exercici 2019, es comptarà amb els més de 236.000€ que es destinaven cada any a pagar els deutes i els seus interessos.