L’Ajuntament de Sant Fruitós encarrega un informe pericial sobre el Nexe

186
Centre cultural el Nexe de Sant Fruitós

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha encarregat un informe pericial sobre el Nexe perquè faci una anàlisi tècnic més aprofundit de l’expedient del Centre Cívic Cultural.

L’informe tècnic-jurídic elaborat per la comissió interna de l’Ajuntament sobre el procés de construcció del Nexe, afirma que es va inflar el pressupost aprovat el desembre del 2009. Ara, l’ajuntament de Sant Fruitós de Bages encarrega un informe pericial per aprofundir en l’anàlisi tècnica. L’expert que ha d’aclarir si els pressupostos estaven justificats o no i si es van gastar les quantitats esmentades, serà un arquitecte independent designat lliurement pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

L’informe de la comissió afirma que es va pressupostar un preu més elevat del que normalment es pagaria per unes guies de dues mampares mòbils. El juliol del 2009, quan s’hauria acabat l’obra, es van pressupostar uns 13.000 € i en canvi al desembre del mateix any, quan es va fer un projecte per acabar les obres del Nexe, el preu de les mateixes guies per les mampares va augmentar a uns 22.700 €. L’informe assenyala que l’augment del preu de les mampares es va fer sense justificar. Tampoc estarien justificats, els pressupostos per una porta talla incendis, una connexió de fontaneria i la connexió per la companyia elèctrica.

L’informe també diu que es van pagar dues vegades el mateix import d’aigua i d’electricitat. Uns 2.000 € per l’aigua i 3.000 € per la d’electricitat.

L’informe afirma que “quan es va aprovar la modificació del contracte d’obres no existia crèdit disponible adequat ni suficient finançament”. Per fer l’obra del Nexe hi havia 1’3 milions de pressupost que venien del Fons Estatal d’inversió Local, el famós pla Zapatero i que s’haurien gastat el juliol del 2009. En la modificació de pressupostos del desembre es va aprovar un pressupost d’uns 34.000 €, equivalents al 3% de les comissions que hauria rebut la Fundació de Convergència Democràtica i pel qual l’expedient de contractació de l’obra del Nexe es troba sota secret de sumari en el jutjat d’instrucció número 3 del Vendrell.

L’informe no parla en cap cas de les acusacions que els 34.000 euros pressupostats el desembre del 2009, tinguin relació amb les comissions del 3% que suposadament hauria rebut Fundació de Convergència Democràtica.

L’informe també assenyala que el càrrec de confiança del llavors alcalde Rafart, Ballester Palou, va exercir com arquitecte coordinador i superior. Segons el secretari tècnic, Palou i Ballester només podia exercir com a càrrec de confiança i per tant, no estava capacitat per exercir aquelles funcions. També manifesta diverses irregularitats administratives per part de l’interventor i el secretari.

L’informe elabora unes accions procedents entre les quals descarta emprendre mesures disciplinàries contra les persones que van assumir les funcions de secretari i interventor perquè ja han prescrit. En el cas del càrrec de confiança tampoc procedeixen a mesures disciplinàries perquè ja no treballa a l’Ajuntament. Sí que afirma, però, que enviarà l’informe al Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 3 del Vendrell, que és qui estudia el cas sota secret de sumari, juntament amb altres casos vinculats a les comissions del 3% de la Fundació de Convergència Democràtica.

És en aquest apartat on assenyala que demanarà a un expert un informe pericial amb dades contrastades, com ja ha fet l’Ajuntament. També exposa que deixa la porta a oberta a actuar de forma civil o bé penal pel que fa a la Hisenda de Sant Fruitós de Bages si es confirma que hi va haver un malbaratament dels diners municipals.

Totes les parts, equip de Govern, oposició i la comissió tècnica jurídica han preferit no fer declaracions personals a la ràdio i esperar a l’informe pericial i al resultat de l’informe del jutjat d’instrucció número 3 del Vendrell.