L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages crearà una comissió per tal de modificar l’escut oficial del municipi. La proposta de modificació vol adaptar l’escut a la normativa heràldica.

Actualment, l’escut està format per la figura de Sant Fruitós, el monestir de Sant Benet de Bages i consta com a armes les de la ciutat de Manresa. Pel què fa a la forma de l’escut és triangular i no hi consta, explícitament, una corona de tres puntes.

La Societat Catalana de Genealogia, encarregada de l’estudi dels emblemes heràldics, va emetre un informe l’any 1989 on es marcaven les línies normatives a seguir pel què fa a l’escut de Sant Fruitós de Bages. En aquest informe hi consten importants modificacions que no compleix l’escut actual.

Fruit d’aquestes recomanacions, i amb la voluntat de normalitzar la representació gràfica del municipi, l’Ajuntament ha decidit crear una comissió d’estudi. Estarà formada per tècnics i representants de tots els grups municipals per tal d’estudiar com normalitzar l’escut oficial.