L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages aprova pagar els tributs i les cotitzacions socials a l’Agència Tributària de Catalunya. Ho va fer al ple extraordinari que va convocar el passat divendres per tal d’acordar que el consistori reguli els processos per fer-ho.

L’acord aprovat al ple exposava que el desplegament de competències d’aquest ens, crea un model d’administració “més propera als ajuntaments, més moderna i adaptada als nous temps”. El punt que es presentava inclou dos acords. Per una banda, que l’Ajuntament subscrigui un conveni amb l’Agència Tributària de Catalunya per tal d’homogeneïtzar els processos per poder tramitar els tributs. I, per l’altra, que el consistori subscrigui un conveni amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per tal de regular els processos de tramitació de les cotitzacions.