L’Ajuntament de Sallent proposarà congelar els impostos i taxes municipals

161
Sallent. Catalunya. Entrevista a l'alcalde de Sallent, David Saldoni de Tena, per fer un reportatge sobre el barri de l'Estació. Fotografies diverses de Sallent. Pont sobre el Llobregat, Casa nadiua d'Antoni Maria Claret, plaça de l'esglesia, campanar, façana de l'ajuntament, futur teatre i cases de la fàbrica. Muntanya de la sal i entrada de l'empresa Iberpotash

L’Ajuntament de Sallent portarà demà a debat, a través d’un ple extraordinari i telemàtic, aprovar les ordenances fiscals de l’exercici 2021. La proposta és congelar els impostos i taxes municipals per garantir els ingressos necessaris i també a la mateixa manera mantenir els mateixos serveis. 

De fet, tampoc notaran cap augment ni tampoc cap disminució. Malgrat tot, l’Ajuntament estima que es perdran prop de 300.000 euros amb aquestes noves mesures. L’alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, però ha assegurat que es mantindran els mateixos serveis i “es farà una millor gestió de la despesa”. Una altra de les propostes que es posarà sobre de la taula és no aplicar interessos en diferents deutes que puguin tenir els habitants. Per tant, si el pagament d’algun impost no es fa durant el termini no s’aplicarà cap càrrec extra fins que s’acabi l’exercici fiscal, és a dir, durant un any. 

Per altra banda, una de les propostes de l’Ajuntament és que ningú tingui pisos buits a Sallent, per tant, les persones que tinguin pisos buits també hauran de pagar la taxa del servei d’escombraries. La taxa serà un 30% menys de la taxa normal però amb l’objectiu que el llogater rebaixi el preu de l’immoble i així poder-lo llogar. Ribalta també ha assegurat però que els pisos que no s’hi pugui viure per l’estat de l’habitatge no serà cobrada la taxa. Així ho explica el mateix Ribalta. 

Amb tot també hi haurà una reducció de les taxes a pagar a la fàbrica vella per llogar-la i l’eliminació de la taxa per la inscripció censal de gossos.