L’Ajuntament de Sallent permet prorrogar el programa de contractació de persones a l’atur si és necessari

279

Mes rere mes l’atur puja a Sallent. Sense anar més lluny, el febrer tancava amb 411 veïns aturats. Davant d’aquestes xifres, l’Ajuntament de Sallent incentiva la contractació de persones a l’atur atorgant una subvenció a les empreses i entitats sense ànim de lucre que vulguin adherir-se al programa. La regidora de Promoció Econòmica, Empar Arenas, va assegurar a l’últim ple ordinari que “hi ha un gran èxit de convocatòria” tan pels que ja en gaudeixen com pels que s’hi han presentat. Arenas afegeix que estan contents per la gent que ha sortit de l’atur amb aquest projecte. De fet, és per aquest motiu que l’Ajuntament proposa la pròrroga del conveni sempre que el treballador sigui necessari.

La principal condició per optar-hi és estar empadronat a Sallent i no tenir feina. Ara bé, depenent de l’edat del sol·licitant, el màxim del cost salarial subvencionat varia. Pels menors de 25 anys i majors de 52 se’ls incentivarà el 50% del cost salarial amb un màxim de 450€/mes; i pel sector de població que queda entremig també se l’hi incentiva la meitat del cost salarial però, com a màxim, podran rebre 350€/mes. A més, el programa també estableix un conveni de pràctiques de formació, que estudiarà cada cas particular, amb un incentiu que no podrà superar els 350 euros.

Pel que fa a la durada del conveni, és de sis mesos en tots els casos. Ara bé, la novetat d’enguany és que les entitats sense ànim de lucre podran prorrogar l’ajut fins a un any sempre que es justifiqui la necessitat de mantenir al treballador. I, a més, els sallentins majors de 52 anys podran allargar-ho, si s’escau, fins a un any i mig. Els interessats han de presentar la sol·licitud amb fotocòpia del DNI, currículum vitae, acreditació d’aturat i/o conveni de pràctiques al Servei municipal d’orientació laboral de l’Ajuntament.