L’Ajuntament de Sallent i l’INCASÒL signen un conveni que facilitarà el reallotjament dels darrers veïns del barri de l’Estació

107
Barri de l'Estació de Sallent
Barri de l'Estació de Sallent

El conveni preveu la modificació del POUM i la permuta de terrenys per urbanitzar unes parcel·les residencials

L’alcalde de l’Ajuntament de Sallent, David Saldoni de Tena; el secretari d’Habitatge i Millora Urbana, Carles Sala, i el director de l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, Damià Calvet, van signar divendres al matí un conveni urbanístic que ha de permetre finalitzar el procés de reallotjament dels veïns afectats del barri de l’Estació de Sallent.

El conveni estableix la permuta entre ambdós organismes d’uns terrenys i la Modificació puntual del POUM per obtenir les parcel·les on es reallotjaran els darrers veïns del barri i un solar per a equipaments municipals.

Permuta de terrenys

L’Ajuntament de Sallent és propietari d’una finca situada al carrer Verge del Pilar que reuneix les característiques adients, com grau d’urbanització i arribada de serveis, per a ubicar les tres parcel·les necessàries que acolliran els propietaris d’habitatges unifamiliars pendents de reallotjar del barri de l’Estació. A canvi, l’Ajuntament de Sallent rebrà una finca del carrer Torres Amat propietat de l’INCASÒL, situada al costat de les dependències municipals, per destinar-la a equipament municipal.

Per poder completar aquesta operació, caldrà dur a terme la modificació puntual del POUM de Sallent i qualificar com a equipament una part de la finca propietat de l’INCASÒL i com a residencial una part de la finca propietat de l’Ajuntament.

Darrers reallotjaments

Al barri de l’Estació resten per reallotjar tres famílies que, tal i com estableix l’Acord de 23 de març de 2009, han demanat acollir-se a l’opció de rebre una parcel·la de sòl urbà en el municipi de Sallent.

Divendres, i en unitat d’acte, dues de les famílies van signar el conveni individual amb l’INCASÒL, pel qual aquest organisme es compromet a transmetre als veïns afectats una parcel.la al carrer Verge del Pilar a cadascun i adquirir les dues finques del barri de l’Estació de la seva propietat.

El darrer veí que resta al barri va interposar un recurs contenciós administratiu contra l’INCASÒL i és en fase de tramitació en el Jutjat Contenciós administratiu núm. 3 de Barcelona.