L’Ajuntament de Sallent donarà subvencions per la rehabilitació d’habitatges

158
Habitatges de Sallent al carrer de l'Om
Habitatges de Sallent al carrer de l'Om

El ple municipal del mes de gener ha aprovat inicialment les bases per l’atorgament de subvencions, en concurrència competitiva, per a la rehabilitació d’habitatges al barri de la Riba del Llobregat.

L’objectiu principal és afavorir l’ús residencial en aquesta zona. Fer els edificis habitables i accessibles a persones amb mobilitat reduïda. Així com millorar l’estètica dels edificis del barri i tornar al mercat els edificis abandonats.

Les actuacions subvencionables són totes aquelles que vagin destinades a aconseguir l’adequació o la millora constructiva, estructural, funcional i d’habitabilitat de les edificacions com ara la supressió de barreres arquitectòniques, rehabilitació de cobertes o façanes, millora de les instal·lacions comunes, obres que garanteixin la seguretat i les que possibilitin l’obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

Els requisits per optar a les subvencions es podran consultar a les bases que pròximament es penjaran al tauler d’anuncis de la pàgina web de l’Ajuntament de Sallent.