L’Ajuntament de Sallent congela els impostos als sallentins i ingressarà 300.000€ menys

130

El ple extraordinari de Sallent va aprovar les ordenances fiscals del 2019 per 7 vots a favor i 6 en contra. La revisió parcial dels valors cadastrals del terme municipal de Sallent i el manteniment del tipus impositiu general de l’IBI al 0,53 comporta una reducció d’ingressos important.

L’any 2018 hi ha hagut una revisió parcial dels valors cadastrals del municipi de Sallent, fet que ha comportat una rebaixa d’aquests valors, a l’adequar-los als valors de mercat actuals, en aproximadament 2.273 immobles. Això es tradueix a una reducció de la recaptació de l’IBI d’aproximadament 300.000 euros.

Des de l’Ajuntament es considera que aquesta revisió dels valors cadastrals, que permet que s’adaptin als valors de mercat i a la realitat del municipi, ha de comportar una rebaixa en l’import del rebut de l’IBI. En aquest sentit, l’Alcalde de Sallent, David Saldoni, manifesta que “hem de ser conseqüents i, efectivament, considerem que hi havia immobles molt sobrevalorats, per tant, la quota que han de pagar s’ha d’adaptar a la realitat i, per aquest motiu, hem mantingut el tipus impositiu general”. Ell mateix ho va explicar durant el ple.

Per altra banda, l’IBI que afecta el 10% de les indústries més grans del municipi, aquelles que tenen un valor cadastral per sobre dels 500.000 euros, es proposa augmentar el tipus impositiu del 0,775 al 0,91, per tal de mitigar la baixada d’ingressos. En la mateixa ordenança de l’IBI, s’ha aprovat una bonificació per totes aquelles indústries o titulars d’habitatges que apostin per la implantació de sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, més enllà de les obligatòries. Així les empreses es veuran beneficiades per un 20% de bonificació i els titulars d’habitatges en un 40% de la quota íntegra del seu rebut, per un període de 2 exercicis.

En resum, s’han aprovat les ordenances fiscals amb molt poques modificacions, ja que s’ha optat per la congelació de la majoria dels impostos i taxes i, per tant, no augmentar la pressió fiscal dels sallentins i sallentines.  Aquest fet no va agradar a l’oposició, que va assegurar que això afectaria greument als equipaments de Sallent.