Els propietaris han fet una oferta irrefutable a l’Ajuntament per adquirir l’immoble.

En el ple d’avui hi ha un punt a l’ordre del dia que incorpora una modificació del pressupost de l’Ajuntament per poder afrontar la compra de l’edifici situat al començament del carrer Bisbe Valls, des de la plaça de la Pau, fins a la plaça St. Antoni Ma. Claret.

Aquest edifici datat d’abans de l’any 1800 i té una superfície construïda de 1070 metres quadrats. Actualment aquest edifici es troba sense habitats, i només té un local ocupat per una botiga de la població. L’Ajuntament fa una modificació, ampliant el pressupost en 185.000 euros, per tal de poder fer front a les despeses de compra i totes les despeses relacionades amb la transacció.

La propietat de l’edifici, va fer arribar una oferta a l’Ajuntament de Sallent, amb una proposta de preu molt avantatjosa per si s’hi volia fer front, i donava de marge fins al 31 de març per mantenir aquesta oferta. És per això que, finalment, l’Ajuntament de Sallent ha pres la decisió d’acceptar l’oferta, fet que necessita aquesta modificació pressupostària.

Pel que fa el seu ús l’alcalde de Sallent manifesta que hi poden haver molts i diversos usos però això pertocarà al proper equip de govern.