La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Balsareny un estudi per a la construcció d’una nova biblioteca al poble. L’actual té diverses mancances per les exigècies actuals d’aquest servei.

L’estudi es basa en l’adaptació de la casa Torrent, un edifici municipal amb valor patrimonial, on actualment hi ha el consultori mèdic actual i que disposa d’una planta baixa en desús. La voluntat de l’Ajuntament és estudiar la possibilitat de traslladar la biblioteca a la primera planta de la casa.

El treball planteja tres propostes que resolen la implantació de la biblioteca a la casa Torrent. El cost total de les actuacions a realitzar varien entre els 853.000 i 1.726.000 mil en funció de la proposta. Amb aquest treball l’Ajuntament disposa d’una eina de suport per la presa de decisions, prèvia a fer qualsevol actuació o inversió.