L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha iniciat els tràmits per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Balsareny. El municipi, amb més de 3.000 habitants, actualment disposa d’una depuradora biològica de suport fixe construïda l’any 1991 amb una sola línia de tractament. De moment l’ACA ha licitat la redacció del projecte constructiu, amb un pressupost de 114.634 euros. Un cop adjudicat i signat el contracte, es disposarà d’un termini de nou mesos per redactar el projecte. El projecte haurà de definir si cal ampliar les instal·lacions actuals o bé dissenyar una nova depuradora amb un altre tipus de tractament de depuració per a fer front a les necessitats i previsions futures.

El municipi de Balsareny disposa d’una depuradora amb una capacitat de tractament de 1.500 metres cúbics per dia, equivalent a una població de 9.375 habitants. Per altra banda, la parcel·la on està ubicada l’actual depuradora es troba parcialment dins de la zona de flux preferent del riu Llobregat, fet que obliga a fer que les noves instal·lacions, així com aquelles existents que es decideixin mantenir, es dissenyin perquè siguin compatibles amb aquesta casuística.

Els treballs per a millorar el sanejament de les aigües residuals de Balsareny estan inclosos en la planificació hidrològica actual (2016-21) i, segons el seu Programa de mesures, estan pressupostades en 1,4 milions d’euros, invertits per l’ACA.