La carrera que té més bona inserció laboral és la de Podologia amb un 100% d’inserció, seguit d’Infermeria i Fisioteràpia amb el 91% i el 97%, respectivament. El nivell de satisfacció dels diferents estudis és tan bo que la mitjana se situa entre el 4,8 i el 5,9 en una escala de fins a 7. Així ho ha explicat Joan Travesset, ex estudiant del grau de Fisioteràpia a UManresa:

També valoren en un 5,7 sobre 7 la formació pràctica rebuda i la intenció de repetir els estudis en el cas que les persones titulades poguessin tornar a començar. Pel que fa a aquest últim aspecte, la gran majoria de persones titulades repetiria els mateixos estudis, concretament, a Logopèdia ho faria el 100%, a Educació Infantil el 88,9%, a Podologia el 85,7% i a Infermeria el 85,2%. Per altra banda, l’exestudiant Joan Travesset ha reconegut que com a fisioterapeuta no li pot faltar la feina:

D’altra banda, també es destaquen altres aspectes positius com ara que la promoció 2016-2017 de Gestió d’Empreses presenta una millora pel que fa a l’increment de contractes indefinits.