Taula de Mobilitat (Cervera)

La Taula de la Mobilitat de la Catalunya Central celebra la seva primera reunió. L’òrgan, que busca promoure la participació del territori, s’ha emplaçat a formar un grup de treball tècnic. 

L’òrgan vol facilitar la participació del territori en la gestió i planificació de la mobilitat. Durant la sessió, telemàtica, els membres de la Taula s’han emplaçat a formar un grup de treball tècnic per analitzar els diversos aspectes de la mobilitat i també a incorporar en un espai de treball a associacions i entitats del territori.

Entre les funcions de la nova taula de mobilitat hi ha elaborar les propostes per a la planificació dels serveis de transport públic i l’establiment de programes d’explotació coordinada per a tots els operadors públics o privats. Alhora permetrà als participants fer propostes per a la planificació de les infraestructures de transport públic en el marc dels instruments de planificació d’infraestructures del Govern i del pla director d’infraestructures de l’ATM de Barcelona. També formular i definir propostes respecte a la política de tarifes dels serveis de transport públic.

Altres objectius són elaborar propostes per millorar la seguretat en el transport; i per a l’ús racional de les vies i de l’espai públic.