La renovada depuradora de Santpedor ja funciona a ple rendiment

159

REDACCIÓ | Santpedor ha augmentat aquest 2017 en 1.000 metres cúbics la reserva d’aigua crua, és a dir l’aigua pendent de tractar, i ha passat de 2.000 als 3.000 actuals. I tot gràcies als treballs de remodelació de la planta potabilitzadora que es van fer durant el 2016 i que després d’una fase de proves, ara ja funcionen a ple rendiment. La remodelació de l’estació de tractament d’aigua potable de Santpedor ha comportat una inversió de 422.000 euros en aquesta fase que ha de tenir continuïtat en un futur en noves millores a la planta.

Els treballs d’aquesta fase es van enllestir el passat mes de novembre. Segons explica Mireia Fèlix, cap del procés de projectes i obres d’Aigües de Manresa, “la finalització de les obres de la primera fase de la remodelació de l’ETAP suposen una millora en la qualitat del servei d’abastament d’aigua de Santpedor”. Santpedor tenia 4 dipòsits dels anys 50. En aquesta remodelació s’han enderrocat 2 dels 4 dipòsits i se n’ha construït un de nou de 3.000 metres cúbics. Aquí és on es fa la reserva d’aigua crua que prové de la captació de la Sèquia de Manresa. Per a fer aquesta feina de captació de l’aigua de la Sèquia s’ha construït també un nou equipament que respecta l’orografia del terreny i permet el funcionament de la planta per gravetat optimitzant en gran mesura la despesa energètica emprada en el procés. A més, amb això, la planta ha quedat fora de l’àrea d’inundabilitat del Riu d’Or.

La reserva de 3.000 metres cúbics és suficient actualment per donar resposta a les interrupcions que hi pugui haver en l’abastament de l’aigua de la Sèquia ja sigui perquè a la Sèquia s’hi fan tasques de manteniment o bé perquè es produeixen episodis de terboleses elevades que obliguen a aturar temporalment l’entrada d’aigua de la Sèquia al dipòsit.

A la recollida i reserva que hem explicat fins ara, cal afegir un tercer element de millora en aquesta fase de treballs que és l’ampliació de l’edifici d’emmagatzematge de reactius, així com l’estació de bombament que fa falta per elevar l’aigua reservada cap al consum. Per últim s’ha construït una arqueta de mescla i distribució que a més de ser el punt on es dosifiquen els reactius previs a la decantació i filtració, distribueix l’aigua a les tres línies de decantació actuals.

La finalització d’aqueta fase comporta una millora en la qualitat del servei d’abastament d’aigua de Santpedor en la seva vessant de garantia de subministrament com en la qualitat organolèptica d’aquesta.

Per a una segona fase de treballs hi ha el projecte de crear dos nous decantadors i dos nous filtres. I en una tercera fase es construirà un segon dipòsit de 3.000 metres cúbics. Les dues fases següents encara no tenen calendari.

Millora de l’entorn

També la Sèquia al seu pas per la planta ha millorat substancialment. De fet, els participants a la Transèquia ja van poder veure aquestes millores. Josep Alabern, gerent d’Aigües de Manresa, ha insistit que “tots els treballs que es fan a la Sèquia han de recordar i preservar els seus orígens”. Per això hi ha alguns aspectes a l’entorn de la planta que s’han d’acabar de condicionar, especialment els que afecten al camí per on passa la gent a passejar en un entorn incomparable. També l’alcalde de Santpedor, Xavier Codina, ha coincidit que inversions com la de la planta són molt necessàries en un poble com Santpedor en constant creixement.