La regularització cadastral ha començat a Sallent

333

La primera fase es va iniciar d’ofici aquest diumenge. Ara, tècnics de l’empresa Kaleram han començat a fotografiar els exteriors dels immobles del poble. Si es detecten construccions o modificacions no declarades, el Cadastre n’informarà al responsable de la casa, que podrà presentar al·legacions en un termini de quinze dies. Si no hi ha al·legacions, es passarà a regularitzar el valor cadastral, amb la condició de pagar una taxa d’uns 60 euros per cada immoble susceptible de modificació.

L’Ajuntament pretén que totes aquelles construccions o modificacions que s’hagin fet en els últims anys es comuniquin al Cadastre i que, així, els titulars de les finques paguin l’Impost sobre Béns Immobles que els pertoca. L’Oficina Municipal d’Informació al Ciutadà de l’Ajuntament està oberta per aclarir qualsevol dubte al respecte.