La prova s’ha desenvolupat a Sant Fruitós de Bages, Balsareny i Rajadell

La prova pilot desenvolupada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus a tres municipis de la comarca revela que totes les fraccions de recollida selectiva creixen, sobretot l’orgànica. El projecte, que consisteix en la utilització de contenidors tancats amb control d’accés, s’ha implementat durant tres mesos a Sant Fruitós de Bages, Balsareny i Rajadell.

És un sistema que ja s’aplica en altres països i al País Basc, i que s’ha provat a altres punts de Catalunya. L’objectiu és el d’augmentar el percentatge de residus que es recullen selectivament.
A finals de novembre es va posar en funcionament aquesta prova pilot, liderada pel Consorci del Bages per a la gestió de residus, que consistia a implantar un nou model de recollida per augmentar la separació dels residus a la llar i, per tant, l’índex de recollida selectiva. A la pràctica, el contenidor de resta (allà on posem el rebuig que no es pot reciclar i ha d’anar a parar a l’abocador) només es pot obrir un dia a la setmana amb una targeta personalitzada; el contenidor d’orgànica es pot obrir cada dia, també amb la targeta; i els contenidors d’envasos, vidre i paper continuen sent de lliure accés com fins ara.

En els tres primers mesos de funcionament d’aquest nou model les xifres s’han capgirat: si amb el sistema anterior aquests municipis feien, de mitjana, un 73% de residus que anaven a parar directament a l’abocador i només un 27% de recollida selectiva, ara només el 21% dels residus recollits van al dipòsit, mentre que l’altre 79% es recull de forma selectiva en les diferents fraccions: orgànica, paper, vidre i envasos. Rajadell és el municipi on la selectiva obté un major percentatge, amb un 83%; Balsareny, un 80%; i Sant Fruitós de Bages, un 77%.

Actualment, els municipis consorciats (del Bages i una part del Moianès) tenen la recollida selectiva, de mitjana, estancada per sota del 40%, comptant les aportacions als contenidors o al porta a porta, i també les aportacions a deixalleries.

L’objectiu inicial era arribar a un mínim del 60% de recollida selectiva, que és la xifra que la normativa marca que s’ha aconseguir l’any 2020. Però tres mesos després de la posada en funcionament, l’objectiu ja s’ha acomplert amb escreix i la recollida selectiva ha passat de ser només una quarta part dels residus recollits a ser-ne més de tres quartes parts.