Després de 7 anys de litigis, el Tribunal dóna la raó al govern de CiU de Sant Fruitós de Bages: l’empresa haurà de pagar a l’ajuntament una indemnització que, amb l’import actualitzat pels interessos de tots aquests anys, ascendeix a gairebé de 800.000€, a més de les costes processals.

I és que el 2010, el govern de CiU va fer fora l’empresa constructora de la biblioteca per incompliment i aturada sense justificació de les obres i li va reclamar una indemnització econòmica per danys i perjudicis.

L’empresa, que no hi estava d’acord, va presentar recurs al Tribunal Contenciós Administratiu contra la decisió del govern municipal de CiU. Aquest tribunal va fallar a favor de l’ajuntament i l’empresa va presentar apel·lació davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El grup municipal es mostra molt satisfet per aquest resultat, que els “dóna la raó i es demostra que la decisió de fer fora l’empresa va ser la més correcte pels interessos de tots els veïns de Sant Fruitós, malgrat la mala imatge que suposava el fet d’haver de tenir l’obra aturada durant uns mesos més”. El proper pas serà demanar que el govern municipal destini una part d’aquests diners a projectes escollits per la ciutadania, a través d’un procés participatiu, ja que els pressupostos de l’ajuntament de Sant Fruitós.