L’Assemblea Municipal Oberta és l’òrgan de participació popular del municipi. Això permet que qualsevol sallentí i sallentina presenti propostes per ser debatudes i, a la vegada, tothom pugui tenir veu i vot. 70 persones van participar divendres a la primera AMO de Sallent que es va orgaintzar a la Sala Vilà i Valentí. Un total de 5 propostes es van debatre i aprovar al llarg de l’assemblea on el públic es va mostrar molt participatiu.

La primera proposta tracta de l’establiment d’un control sobre les instal·lacions i equipaments urbans amb tres objectius: endreçar les façanes eliminant elements inútils i obsolets, minimitzar perills i establir un programa de control i manteniment. Jesús Codina n’és el promotor:

La proposta va ser aprovada per 63 vots a favor.

La següent que es va debatre era la creació d’una Borsa de Treball a l’Ajuntament per tal d’adjudicar les feines extraordinàries i els pagaments que generen a Sallentins amb poc recursos, tot eliminant les hores extraordinàries pagades per l’Ajuntament a treballadors del mateix. Ho explica Josep Escudé:

Aquesta segona proposta també va estar aprovada per majoria absoluta amb 59 vots a favor, 2 en contra i 3 abstencions.

Pel que fa a la tercera, aquesta consisteix en crear una comissió de seguiment de la futura residència ja que els sallentins se senten desconnectats amb aquest tema. L’ha presentat el Casal de la Gent Gran, i ho explica Maribel Sabaté:

En aquest cas, la comissió s’ha aprovat per 65 vots a favor i 5 abstencions.

La quarta proposta demana la restauració del Parc Municipal Pere Sallés que es considera “força malmès” des de l’última actuació que s’hi va fer. Teresa Soler és qui l’ha presentat:

Teresa Soler també va afegir que on hi havia el monument dels caiguts s’hi fes una glorieta per concerts. En aquest cas, s’ha aprovat per 54 vots a favor i 8 abstencions. I, finalment, l’última proposta és l’elaboració d’un programa per posar en valor el patrimoni natural, arquitectònic i històric del poble que podria denominar-se “Retrobant Sallent”. És una proposta de Carme Garrido:

L’última proposta va quedar aprovada per 55 vots a favor i 4 abstencions.

Si hi hagués hagut temps suficient, s’haurien inclòs dues propostes més. La restauració de la vora del riu Llobregat de la reclosa de Cal Sala fins el Guix; i l’aprofitament de l’edifici de l’antic escorxador de Sallent com a base patrimonial per a la creació de projectes d’empreses cooperatives locals.

En acabar l’Assemblea vam voler parlar amb l’Albert Junyent, ja que la CUP va ser el partit que va proposar aquest òrgan de participació ciutadana al ple municipal. Ho valora molt positivament i remarca que falta “feedback” de l’equip de govern amb la població. Escoltem-lo!

D’altra banda, també hem parlat amb Rosa Argelaguet, Regidora de Participació Ciutadana de Sallent, que també ens ha donat la seva valoració. Està molt contenta per la gran participació que hi ha hagut i confessa que tenien por que no hi vingués gaire gent. Amb tot, ha destacat que s’ha d’incidir en el jovent. També ens avança que hi haurà una nova acció de participació ciutadana.

L’equip de govern es reunirà per estudiar les propostes aprovades i decidirà si les porta a plenari o no.