Els 50 anys de vida i obra del bisbe de Balsareny, Pere Casaldàliga, han quedat recollits al llibre “Vents de profecia a l’Amazònia“. L’autor és Antonio Canuto, un capellà que va conviure i va compartir missió amb Casaldàliga a Sao Felix d’Araguaia des del 1971.

El bisbe es va traslladar a la localitat brasilera per dedicar la seva vida com a missioner, ajudant als més pobres. Segons l’editorial del llibre, Claret, l’obre explica detingudament l’acompanyament de Casaldàliga al costat dels pobles indígenes, així com la seva missió religiosa a Araguaia. També recull les lluites contra les desigualtats i la devastació ambiental al Brasil.

L’autor ho explica centrant-se en la història religiosa del territori. El relat s’estructura en diverses etapes. La primera és l’establiment dels primers centres missioners i bisbats. La segona parla de l’Església perseguida en temps de repressió. La tercera narra la vida interna de l’Església amb les seves comunitats de base i equips pastorals o el protagonisme de les dones. La quarta explica les accions pastorals de la Prelatura i la darrera està dedicada a la renúncia per edat del bisbe Pere Casaldàliga.